dinsdag 13 augustus 2013


Een vierde reis

Eerder reisden we samen naar New York (een ontmoeting met de vitaliteit van pleegkinderen in Brooklyn), Moskou (beleven van fluide en verstolde organisaties) Kameroen (op zoek naar van traditionele en innovatieve gezondheidszorg) en nu beginnen we (Jim van de Beuken www.creativepower.nl, Ed van Leeuwen www.edvanleeuwen.com en ik) een reis in de ruimte tussen bedrijven en organisaties in. Wat kan daar ontstaan wat in één bedrijf niet naar voren komt. We deelden onze ervaringen uit de afgelopen jaren. We ontmoetten mensen die zich in vergelijkbare ïn between" werelden begeven. Afgelopen maakten we de balans op en identficeerden we de domeinen voor onze volgende reizen. Dit keer reizen voor een groter gezelschap dan ons drieen. 
Kort samengevat hebben we twee domeinen gekozen waar we mee aan de slag willen. Zowel via de actie: het experiment opzoeken, als in de reflectie: hoe werkt het nu, wat kan beter en concept ontwikkeling.

1. Governance
Als je als organisatie wilt bijdragen aan samenleving en natuur is niet afstand maar betrokkenheid een sleutel. Is naast de objectiviteit de subjectiviteit van belang en is juist de verbinding van een organisatie met anderen van belang. Vragen die we ons stellen zijn:
• Is toezicht op afstand de (enige) juiste manier?
• Is belangenverstrengeling wellicht een voorwaarde voor zorgzaamheid, realisme en gezonde   besluiten. Dichtbij en meedoen als kenmerk, net als de stamhoofden en medicijnmannen?
• Hoe kan “Zero of Multi Tier governance” er uit zien en wat kan het bijdragen?
• Wat als toezichthouders juist bij meerder organisaties toezichthoudend en zorgen voor verbinding en uitwisseling?
• Governance portefeuilles vanuit waarden? Governance als geweten?
• Bestuurders die horizontaal samenwerken in de keten, het grotere systeem en die dat als hun voornaamste toegevoegde waarde onderkennen

2. Business models
• Hybride modellen waarin transacties, geven en delen elkaar versterken (kruispunt van profit en non profit, zoeken naar duurzame en robuuste Bu-modellen)
• Hybride investeringsmodellen (subsidie, patient capital, impact investment)
• Wederzijdse due diligences (hard en zacht, we-diligence)
• business models in relatie tot technologische innovatie (groene innovatie)
• business models en onderliggende bedrijfsconcepten

Dat is in een notendop waar we verder aan willen vormgeven. Samen met bedrijven, NGO’s en anderen.

Concrete reisplannen die we hebben zijn:

1. organiseren van een Learning journey voor organisaties die op zoek zijn naar nieuwe (hybride) business models.
Doelen:
• meerdere organisaties werken samen aan ieder hun eigen bu-model innovatie (collegiaal advies, reflectie, co-creatie)
• inspiratie uit den vreemde (andere culturen, leefwerelden, kunst, wetenschap,  filosofie…………….)
• Maatwerk op basis van de participerende organisaties

2. En/of een learning journey op zoek naar andere vormen van governance.
• Zelfde concept, uitmondend in nieuwe profielen/activiteiten van toezicht, bestuurders, commissarissen met bijbehorende kandidaten

3. Experimenten
waarin we zelf rollen als toezichthouder, bestuurslid oppakken en die vormgeven op een hybride, verbonden wijze (vanuit: relatedness, belonging, waarden, geweten, in between worlds, looking for the best of both or more)

Meer weten? Mail met een van ons:
info@edvanleeuwen.com
jim@creativepower.nl
godelieve@creatingchange.nl